Naujienos

Europos infekcinių ligų paplitimas, susijęs su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu

2020-07-10

Europos infekcinių ligų paplitimas, susijęs su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu.

  • Tarp asmenų, vartojančių narkotikus švirkščiamuoju būdu, labiausiai paplitusi per kraują plintanti infekcija - virusinis hepatitas C.
  • Lietuvoje 2018 – 2019 m. buvo atliekamas infekcinių ligų paplitimo tyrimas „Su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų“. Tyrimo imtį sudarė 369 tiriamieji. Greitų testų rezultatai parodė, kad ŽIV paplitimas sudarė net 21 proc. (78/369).

* Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA).