Naujienos

PSICHIKOS SVEIKATOS GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS MOKYKLOSE

2019-11-19

 

Kviečiame Tauragės rajono mokyklas registruotis į Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamus nemokamus bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo mokymus.

Mokymų tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje.

Mokymų tikslinė grupė - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai (mokytojai, mokytojų padėjėjai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, psichologai, psichologų asistentai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, visuomenės sveikatos specialistai, mokyklos administracijos darbuotojai).

Užsiėmimų metu mokyklos darbuotojai iškels aktualias problemas psichikos sveikatos srityje. Užsiėmimų vykdytojų komanda (psichologas ir socialinis pedagogas) kartu su mokyklos darbuotojų grupe sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.  

Vienos grupės mokymų trukmė - 32 val., kurią turi sudaryti iki 12 mokyklos bendruomenės narių.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-04-30 įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.    

                       Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Indrė Šegždienė, tel. 8 670 260 75, el. p. indre.segzdiene@tauragesvsb.lt.