Naujienos

Tauragės r. maudyklų vandens kokybė birželio mėn.

2022-06-06

Svarbi informacija!

2022 m. birželio 6 d. atlikus mikrobiologinį vandens tyrimą, nustatyta, kad Skaudvilės tvenkinys neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų ribinių dydžių (žarninių enterokokų skaičius viršija nustatytas ribas).

Įspėjame gyventojus, kad šioje maudykloje maudytis nerekomenduojama. Artimiausiu metu bus atliekami papildomi vandens tyrimai.

Kitose tirtose maudyklose (Jūros upės maudykla, Balskų tvenkinys, Keramikos tvenkinys, Draudenių ežeras) vanduo atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ – maudytis galima, žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta.