Naujienos

Tauragės r. vandens maudyklų kokybė

2023-07-26

2023 m. liepos 20 d. tirtose maudyklose (Jūros upės maudykla, Balskų tvenkinys, Keramikos tvenkinys, Skaudvilės tvenkinys, Draudenių ežeras) vanduo atitinka HN 92:2018 – maudytis galima.
Žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta.