Naujienos

Tauragės raj. vandens maudyklų kokybė

2023-06-14

2023 m. birželio 8 d. tirtose maudyklose (Jūros upės maudykla, Balskų tvenkinys, Keramikos tvenkinys, Skaudvilės tvenkinys, Draudenių ežeras) vanduo atitinka HN 92:2018 – maudytis galima.
Žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta.