Straipsniai

PATIKRINTAS TAURAGĖS RAJ. MAUDYKLŲ VANDUO

2019-09-02

Lietuvoje maudymosi sezonas prasideda birželio 1-ą ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudyklų vandens kokybės tyrimai reguliariai atliekami prieš prasidedant šiam sezonui (nuo gegužės 15 d.) ir vėliau kas dvi savaites (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 15 dienos). Jei nustatomi reikalavimų neatitikimai, imamasi reikiamų priemonių taršai pašalinti ir atliekami pakartotiniai tyrimai.

2019 metų rugpjūčio 28 dieną Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistai paėmė Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos, Skaudvilės tvenkinių vandens mėginius bei atliko mikrobiologinius tyrimus. Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribinių verčių. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, plastiko, gumos ir kitų atliekų vandens paėmimo vietose nenustatyta.
Minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima.