Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės
Atnaujinta: 2019-08-13

Komisijos, darbo grupės, kuriose dalyvauja įstaigos darbuotojai

  1. Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. 2016-10-26, TSP-316. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
  2. Mokyklų vaiko gerovės komisijos. Atstovas/-ai: mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
  3. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos projektų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo koordinavimo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
  4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.