Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės
Atnaujinta: 2024-05-31

Komisijos, darbo grupės, kuriose dalyvauja įstaigos darbuotojai

 1. Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. 2016-10-26, TSP-316. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 2. Mokyklų vaiko gerovės komisijos. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.
 3. Sveikatą stiprinančios mokyklos:
 • Tauragės Žalgirių gimnazija. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje   Amanda Meirytė.
 • Tauragės r. Žygaičių gimnazija. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje  Raminta Lešinskaitė. 
 • Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje Donata Bernotienė.
 • Tauragės Tarailių progimnazija. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje  Marius Trajanauskas.
 • Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje Marius Trajanauskas.
 • Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje Marius Trajanauskas.
 1. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos projektų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo koordinavimo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 3. Darbo grupė pasiūlymams dėl savižudybių prevencijos teikti. Pirmininkas/-ė: direktorė Daiva Genienė.
 4. Tauragės rajono savivaldybės sporto renginių projektų finansavimo komisija. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 5. Tauragės apskrities antimikrobinio valdymo atsparumo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 6. Komisija pasiūlymams teikti Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl projekto „Sporto komplekso statyba J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragėje“. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.
 7. Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 metams rengimo darbo grupių, švietimo, sporto, kultūros, socialinių ir sveikatos paslaugų darbo grupė. Atstovas/-ai: direktorė Daiva Genienė.