Karjera

Karjera
Atnaujinta: 2021-04-21

LAISVA DARBO VIETA VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGOSE 

Darbo pobūdis: vykdo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, darbo planų ir ataskaitų analizę, teikia pastabas ir rekomendacijas, vykdo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo kontrolę jų darbo vietose, organizuoja darbo priemonių paskyrimą, vykdo susirinkimus su mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistais, teikia siūlymus Biuro direktoriui, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistams dėl sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo, teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, auklėtojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), miesto gyventojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, organizuoja vaikų ir jaunimo švietimą sveikatinimo klausimais, bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, kitų įstaigų/įmonių atstovais, bendruomenėmis ir rėmėjais, renka ir tvarko su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra ir stiprinimu susijusią informaciją, teikia siūlymus Biuro direktoriui dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, pildo Biuro strateginio ir metinio veiklos plano vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros ir stiprinimo dalį ir ataskaitas, pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt., rengia įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra ir stiprinimu  savivaldybėje, vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas, atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis (visuomenės sveikatos bakalauro/magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas.

Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas

Pareigybės lygis: A1 

Darbo užmokestis: nuo 1168,20 eur./mėn. (bruto). 

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: Pradėti dirbti iš karto

Darbo grafikas: 40 val./sav.

Pradžia – pabaiga: 8.00 – 17.00

Komandiruotės: Pagal poreikį

Darbo vietos adresas: Tauragės r. sav., Tauragė, Prezidento g. 7.

Kontaktinis asmuo: Daiva Genienė

Mobilus telefonas: 8 686 54 112          

El. paštas: daiva.geniene@tauragesvsb.lt

Gyvenimo aprašymą pateikite el. paštu.