Straipsniai

2022 m. Pasaulinė diena be tabako: tabako grėsmė mūsų aplinkai

2022-05-31

1988 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) valstybės narės priėmė rezoliuciją, raginančią, kasmet gegužės 31 d., minėti Pasaulinę dieną be tabako, siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į tabako epidemiją ir jos sukeliamas mirtis bei ligas, kurių buvo galima išvengti.

Procesas nuo tabako auginimo iki jo atliekų tvarkymo yra teršiantis ir žalingas aplinkai. Visame pasaulyje kasmet sunaikinami milijonai hektarų žemės tabako auginimui iškertant didelius miškų plotus, taip prisidedant ir prie dirvožemio degradacijos. Tabako gamyba išeikvoja didžiulius planetos vandens, iškastinio kuro ir metalų išteklius, o dėl netinkamai išmetamų trilijonų cigarečių nuorūkų susidaro tūkstančiai tonų kenksmingų atliekų, kurios užteršia orą, vandenį ir dirvožemį. Milijonai žmonių kasmet žūsta nuo tabako vartojimo ir pasyvaus rūkymo.

    600 000 000                            84 000 000                                             22 000 000 000                  
medžių iškirsta                 tonų CO2 emisijos patenka į orą,               litrų vandens sunaudota     
cigaretėms gaminti          kuris sukelia pasaulinę temperatūrą         cigarečių gamybai                                                                   
                                            (šiltnamio efektas)                                                                                                 
                                      
      3,5 000 000                             8 000 000                                          766 000 
hektarų žemės kasmet        ir daugiau žmonių kasmet        tonų kenksmingų atliekų susidaro
sunaikinama tabako            kasmet žūsta nuo tabako         dėl netinkamai kasmet išmetamų 
auginimui                              gaminių vartojimo                      apie 4,5 trilijonų cigarečių nuorūkų                                                                                             

Žalingas tabako pramonės poveikis aplinkai yra didžiulis ir kasmet didėja, todėl labai svarbu saugoti mūsų planetą, kurioje gyvename.

Siekiant atkreipti dėmesį į tabako žalą aplinkai 2022 m. PSO skelbia Pasaulinės dienos be tabako kampaniją – „Tabakas: grėsmė mūsų aplinkai“.

Kampanijos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie tabako poveikį aplinkai – nuo jo auginimo, gamybos, platinimo iki susidarančių toksiškų atliekų. Taip pat siekiama atskleisti tabako pramonės pastangas „pagerinti“ savo reputaciją reklamuojant gaminius kaip ekologiškus bei paskatinti kiekvieną tabako vartotoją rasti dar vieną priežastį mesti rūkyti.

Kampanija ragina vyriausybes ir politikos formuotojus sugriežtinti teisės aktus, siekti, kad gamintojai būtų atsakingi už aplinkosaugos ir ekonomines tabako atliekų tvarkymo išlaidas, nes aplinkosaugos našta tenka besivystančioms šalims, kuriose gaminama daugiausiai tabako, o pelną gauna tarptautinės tabako įmonės, įsikūrusios didesnes pajamas gaunančiose šalyse. PSO rekomenduoja šalims visiškai uždrausti tabako reklamą, nes tai labiausiai paveikia vaikus ir paauglius.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, veda paskaitas ir užsiėmimus mokiniams bei jų tėvams apie žalingų įpročių prevenciją, apie sveikus pasirinkimus. Kasmet organizuojame seminarus apie naująsias psichoaktyviąsias medžiagas, konferenciją jaunimui „Sakau TAIP blaiviam gyvenimui“.

Tabako vartojimo mažinimas turi būti laikomas pagrindiniu svertu siekiant visų tvaraus vystymosi tikslų, o ne vien tik tiesiogiai susijusių su sveikata.

                                                                                                                  Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Neringa Šlepavičienė