Psichikos sveikata

Psichikos sveikata

KREIPTIS PAGALBOS NORMALU. LEISK TAU PADĖTI

Nemokamos psichologo konsultacijos

 

___

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2023-01-20) teikia psichologo individualias ir (ar) grupines konsultacijas, siekiant stiprinti Tauragės rajono savivaldybės gyventojų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

Paslaugos teikiamos asmenims, kurie susiduria su psichikos sveikatos rizikos veiksniais dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

Psichologas konsultacijų metu suteiks emocinę paramą, sudarys galimybes išreikšti ir (ar) sumažinti su asmens sudėtinga situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius. Individualios konsultacijos teikiamos ne daugiau 6 konsultacijų po 1 ak. val. asmeniui. Konsultavimo paslaugos teikiamos anonimiškai.

Kviečiame dalyvauti individualiose konsultacijose ir praktiniuose bendruose užsiėmimuose.

Registracija tel. 8 607 41 646.

_________________________________________________________________________________________________________

NEMOKAMI ANKSTYVOJO SAVIŽUDYBIŲ ATPAŽINIMO IR KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKYMAI

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai teikia nemokamus bazinius savižudybių prevencijos mokymus visuomenei, kuriuose pristato savižudybių statistiką Lietuvoje ir Tauragės rajone, moko atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus, ne mažiau kaip 3 valandų, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei. 

Išsamesnė informacija tel. 8 607 41 646, 8 686 54 112. ___________________________________________________________________________________________________________

SAVIŽUDYBĖ – NE IŠEITIS. RASKIME SPRENDIMĄ KARTU

Taip pat informacijos rasite:

FB: BENDRUOMENĖ, SAUGANTI NUO SAVIŽUDYBIŲ – visiems.

TUESI.LT – visiems.

ARTIMIEMS.LT – nusižudžiusiųjų artimiesiems.

GENTYS.LT – vyrams.

____________________________________________________________________________________________________________

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO MOKYMAI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

Tikslinė grupė – mokyklų mokytojai, mokytojų padėjėjai, socialiniai pedagogai, specialiųjieji pedagogai, psichologai, psichologų asistentai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, visuomenės sveikatos specialistai, mokyklos administracijos darbuotojai. 

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais. 

Specialistų komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. 

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos. Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei. Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

 Po mokymų išduodami pažymėjimai.

Šiuos mokymus organizuoja Tauragės rajono savivalsdybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-523 „Dėl mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2020-09-29).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646. 

_____________________________________________________________________________________________________________

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO MOKYMAI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ / ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

Asmens kompetencija psichikos sveikatos srityje – asmens gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti.

Raštingumas psichikos sveikatos srityje – asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą. Psichikos sveikatos raštingumo komponentai: a) gebėjimas atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; b) žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis; c) žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; d) palankus požiūris į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos; e) žinios ir įgūdžiai, kaip ir kur ieškoti informacijos apie psichikos sveikatą.

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Specialistų komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas.

Bendra mokymų trukmė – 32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko turi būti skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti. Mokymus rekomenduojama organizuoti bent 6 mokymų užsiėmimus kas 2–4 savaites. Didžiausias asmenų skaičius grupėje – 20. 

Po mokymų išduodami pažymėjimai.

Šiuos mokymus organizuoja Tauragės rajono savivalsdybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujantis 2019 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2020-10-01).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646.

_____________________________________________________________________________________________________________

1815 | Mobilioji psichologinių krizių komanda | I–VII, 8–20 val.

Kokias paslaugas teikia ši komanda?

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda teikia krizinę pagalbą bendruomenėms, organizacijoms ir šeimoms, susiduriančioms su krize po netekties, nelaimingo atsitikimo ar kitokio sukrečiančio įvykio.

Kas gali kreiptis pagalbos į mobiliąją psichologinių krizių komandą?

Kreiptis krizių psichologo konsultacijos kviečiame įstaigas, organizacijas, bendruomenes, šeimas, asmenų grupes.

Kaip teikiamos šios komandos paslaugos?

Mobiliosios psichologinių krizių komandos specialistai paslaugas teikia gyvai, atvykę į vietą, arba nuotoliniu būdu. Pagalbos Ukrainos piliečiams atveju, komandos teiks pagalbą rusų ir/arba anglų kalbomis.

Kaip susisiekti su šia komanda?

Su Mobiliąja psichologinių krizių komanda galite susisiekti telefonu 1815. Paskambinus šiuo numeriu bus suteikta pirminė nuotolinė konsultacija telefonu, sutarta dėl komandos vykimo būtinybės ir galimų pagalbos būdų.

Ar už konsultacijas reikės susimokėti?

Konsultacijos yra nemokamos. Jas finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija, o skambučių centro 1815 ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų veiklą koordinuoja Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Daugiau informacijos: https://kriziukomanda.lt