Psichoaktyvių medžiagų prevencija

Psichoaktyvių medžiagų prevencija
Atnaujinta: 2024-05-15

NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTO KONSULTACIJOS

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas, vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATRVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646.

_____________________________________________________________________________________________________________

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12-18 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

ĮSAKYMAS DĖL ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Kontaktinis asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Marius Trajanauskas

Tel. 8 670 26 075, el. p. marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt 

 

         Ankstyvosios intervencijos programa Lietuvoje pradėta diegti nuo 2013 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento iniciatyva. Nuo 2018 m. programos vykdymą organizuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje veikiantis visuomenės sveikatos biuras, mūsų rajone – Tauragės visuomenės sveikatos biuras.

          Be jokios abejonės, visuomenėje labiausiai pažeidžiami yra jauni asmenys ir vaikai, kurių vertybinė sistema nėra brandi, todėl labai lengvai įtakojama. Visuomenės interesai reikalauja ypatingą dėmesį skirti jaunimui, eksperimentuojančiam/nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus. Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos, formuojant atsakingą požiūrį į sveikatą bei minėtų medžiagų vartojimą. Šiems žmonėms reikia informacijos ir vietos, kur jie galėtų susiburti ir aptarti iškylančių problemų sprendimo būdus, žalingų medžiagų vartojimo galimas pasekmes.

    Ankstyvosios intervencijos programa nėra susijusi su priklausomybės ligų gydimu, tai yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12 iki 18 metų. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Programa išskirtinė tuo, kad nėra smerkiamo požiūrio, jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, specialistui moderuojant šią veiklą.

      Asmenį dalyvauti programoje gali įpareigoti teismas ar pareigūnai, savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė, galimas dalyvavimas ir savo noru. Asmuo, ketinantis dalyvauti programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą.

        Atsakingas Visuomenės sveikatos biuro specialistas sudaro 4 - 12 asmenų grupę, suderina užsiėmimų datą ir vietą su programą vedančiais specialistais ir apie tai informuoja asmenis ir (arba) jų atstovus (tėvus). Programą apima individualus pradinis ir baigiamasis pokalbis bei 8 valandos praktinių grupinių užsiėmimų, vykstančių ne rečiau kaip kartą per savaitę. Asmeniui baigus programą išduodamas programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas. Duomenys apie programoje dalyvavusius asmenis ir kita su dalyvavimu programoje susijusi informacija yra konfidenciali.