Psichoaktyvių medžiagų prevencija

Psichoaktyvių medžiagų prevencija
Atnaujinta: 2023-11-28

NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTO KONSULTACIJOS

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas, vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATRVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646.

_____________________________________________________________________________________________________________

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12-18 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvojiintervencijafbclid=IwAR0Yzi6uFCmFJSNHo2EyvWEv1QAyZROu81IyBT8SZcT2BDLNVBzzR6Scu6Q

Kontaktinis asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Marius Trajanauskas

Tel. 8 670 26 075, el. p. marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt