Vadovas

Vadovas
Atnaujinta: 2024-05-31


DARBO PATIRTIS

2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. – Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, lektorė.

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. balandžio 30 d. – Kauno kolegija, Medicinos fakultetas, asistentė.

Nuo 2015 m. liepos 27 d. – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

2015–2016 m. – Tauragės visuomenės sveikatos centro Vidaus administravimo ir bendrųjų reikalų skyrius, vyriausioji specialistė.

2007–2015 m. – Tauragės visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyrius, vyriausioji viešųjų ryšių specialistė.

1995–2008 m. – Tauragės apskrities ligoninė, Anesteziologijos-reanimacijos skyrius, slaugytoja (pirma kvalifikacinė kategorija).

 

IŠSILAVINIMAS

2013 m. Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, viešojo administravimo magistras.

2011 m. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, sociologijos magistras.

2005 m. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, socialinio darbo bakalauras.

1992 m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla (diplomas su pagyrimu), med. sesers kvalifikacija.

 

KALBINIAI ĮGŪDŽIAI

Lietuvių k. – gimtoji

Kalba

Kalbėjimas

Supratimas

Rašymas

Anglų k.

B1

B2

B1

Rusų k.

B2

C1

B2

 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

B kategorija nuo 1995 m.

 

ASMENINĖS SAVYBĖS

Iniciatyvumas, veržlumas, tikslo siekimas, atsakingumas, kūrybiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, operatyvumas, lyderystė.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiaurietiškojo ėjimo instruktorė, I-osios pagalbos mokymų instruktorė, bazinių savižudybių prevencijos mokymų instruktorė, įvairių sveikatinimo bei kultūros projektų vadovė.

 

Dalyvavimas komisijose ir darbo grupėse

Savižudybių prevencijos politikos tarybos narė (pakaitinis asmuo);

Darbo grupės dėl savižudybių prevencijos reagavimo algoritmo koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo sukūrimo narė;

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos finansavimo, kvalifikacijos kėlimo ir projektų valdymo grupės narė;

Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė (nuo 2008 m.);

Tauragės rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo grupės narė;

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupės narė;

Užimtumo didinimo programos atvejo komandos narė;

Darbo grupės pasiūlymams dėl savižudybių prevencijos teikti pirmininkė;

Tauragės rajono savivaldybės sporto renginių projektų finansavimo komisijos narė;

Tauragės apskrities antimikrobinio valdymo atsparumo grupės narė;

Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupių, švietimo, sporto, kultūros, socialinių ir sveikatos paslaugų darbo grupės narė;

Tauragės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narė.

 

Apdovanojimai, padėkos

2023 m. III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.

2023 m. Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos prezidento padėka ir „Trijų kalavijų“ sidabro ženklas už aktyvią veiklą.

2022 m. Tauragės Rotary klubo padėka už aktyvią veiklą Tauragės krašto bendruomenėje.

2021 m. Lietuvos kariuomenės vado padėka už nepriekaištingą tarnybą, už pavyzdingą tarnybinių užduočių atlikimą ir iniciatyvą vykdant paveistas pareigas ir užduotis bei svarų indėlį į Lietuvos šaulių sąjungos įvaizdžio formavimą.

2020 m. Lietuvos šaulių sąjungos vado daiktinė dovana už aktyvią šaulišką veiklą padedant užtikrinti karantino sąlygų laikymąsi kovojant su viruso COVID-19 plitimu.

2019 m. Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7-osios rinktinės vado padėka už aktyvią, iniciatyvią ir kūrybišką veiklą LDK Kęstučio šaulių 7-ojoje rinktinėje.

2014 m. Tauragės rajono savivaldybės mero padėka už svarų indėlį, stiprinant Tauragės rajono gyventojų sveikatą.

2009 m. Nacionalinio kraujo centro direktoriaus padėka už kraujo donorystės idėjų skleidimą ir pagalbą plėtojant Nacionalinio kraujo centro veiklą.

 

Dalyvavimas organizacijų ir visuomeninėje veikloje

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė;

Pagalbos onkologiniams ligoniams savanorė – POLA kortelės ambasadorė Tauragėje;

Tauragės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė;

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacijos narė;

Lietuvos šaulių sąjungos narė;

Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos narė;

miesto bendruomenės „Tauragės Jovarai“ tarybos narė;

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narė;

krikščioniškų vaikų ir jaunimo stovyklų savanorė, medikė.

 

Pomėgiai

Šiaurietiškojo ėjimo žygių organizavimas, kelionės, knygų skaitymas, kultūros ir sporto renginiai, straipsnių rengimas, fotografija, poezija, savanorystė, įvairių renginių organizavimas bei vedimas, bendruomeninė veikla.

________________