Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos
Atnaujinta: 2023-03-28

KVIEČIAME DALYVAUTI SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOJE, SKIRTOJE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI.

______________________________________________________________________________________

 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) teikia psichologo individualias ir (ar) grupines konsultacijas, siekiant stiprinti Tauragės rajono savivaldybės gyventojų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą.

Paslaugos teikiamos asmenims, kurie susiduria su psichikos sveikatos rizikos veiksniais dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

Psichologas konsultacijų metu suteiks emocinę paramą, sudarys galimybes išreikšti ir (ar) sumažinti su asmens sudėtinga situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius. Bendros konsultacijos teikiamos ne daugiau 10 asmenų grupėms po 2 ak. val. Iš viso vienai grupei ne mažiau 8 ak. val. Individualios konsultacijos teikiamos ne daugiau 5 konsultacijų po 1 ak. val. asmeniui. Konsultavimo paslaugos teikiamos anonimiškai.

Kviečiame dalyvauti individualiose konsultacijose ir praktiniuose bendruose užsiėmimuose.

Registracija ir išsamesnė informacija tel. 8 607 41 646

_____________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

_____________________________________________________________________________________________________________

Kokia veiklų trukmė? Vienai įmonei/įstaigai skirta 40 val. Per savaitę vieną kartą po 2 val. 30 min.

  • Kokia tikslinė grupė? Įmonių/įstaigų darbdaviai ir jų atstovai (padalinių vadovai), įmonių darbuotojai, saugos ir sveikatos tarnybų specialistai (profesinės sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių padalinių vadovai, kiti įmonių darbuotojai.
  • Kiek darbuotojų iš vienos įmonės/įstaigos gali dalyvauti projekte? Ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 30 darbuotojų.
  • Kas ves veiklas? Psichologas ir profesinės sveikatos specialistas.
  • Kur vyks veiklos? Jūsų įmonės/įstaigos patalpose.
  • Kaip bus sudaromi veiklų tvarkaraščiai? Dėl veiklų tvarkaraščio specialistai derinsis individualiai su kiekviena įmone/įstaigą.
  • Kokios numatomos veiklos projekto metu? Bus vertinama įmonės/įstaigos individuali situacija bei vedami mokymai, siekiant suteikti žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBIŲ  KONSULTANTO KONSULTACIJOS. Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos biuras teikia priklausomybių konsultanto paslaugas. Kontaktinis tel. 8 607 41 646


ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvojiintervencijafbclid=IwAR0Yzi6uFCmFJSNHo2EyvWEv1QAyZROu81IyBT8SZcT2BDLNVBzzR6Scu6Q

Kontaktinis asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Marius Trajanauskas

Tel. 8 670 26 075, el. p. marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt 


NEMOKAMI ANKSTYVOJO SAVIŽUDYBIŲ ATPAŽINIMO IR KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKYMAI

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai teikia nemokamus bazinius savižudybių prevencijos mokymus visuomenei, kuriuose pristato savižudybių statistiką Lietuvoje ir Tauragės rajone, moko atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus, ne mažiau kaip 3 valandų, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei. 

Išsamesnė informacija tel. 8 607 41 646, 8 686 54 112.

 

 

 

 

 

 

Taip pat informacijos rasite:

FB: BENDRUOMENĖ, SAUGANTI NUO SAVIŽUDYBIŲ – visiems.

TUESI.LT – visiems.

ARTIMIEMS.LT – nusižudžiusiųjų artimiesiems.

GENTYS.LT – vyrams.