Susitikimai įstaigoje

Susitikimai įstaigoje
Atnaujinta: 2024-05-15

 

2023 m. birželio 6 d. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko pasitarimas su Lietuvos probacijos tarnybos projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ socialinėmis darbuotojomis Jovita Petkiene, Giedre Stankevičiene bei vyriausiaja specialiste Vida Valauskiene. Aptartos sveikatinimo galimybės Pusiaukelės namų gyventojams.

2023 m. gegužės 24 d. vyko Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organziuojamas pasitarimas su Tauragės apskrities policijos bendruomenės bei Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos pareigūnais dėl bendrai organizuojamo renginio „Saugi vasara“.

2023 m. gegužės 31 d., 11 val., įvyko susitikimas su Tauragės apskrities policijos komisariato viršininko pavaduotoju Vygantu Mylimu dėl komisariato darbuotojų sveikatinimo bei tolimesnio bendradarbiavimo.

2023  m. balandžio 24 d. įvyko susitikimas su Tauragės apskrities policijos bendruomenės pareigūnėmis dėl bendrai organizuojamo renginio, skirto eismo saugumui.

2023 m. sausio 30 d., 16.30 val. įvyko susitikimas su Pauliumi Rakštiku, VšĮ „Laikas pauzei“, – dėl bendradarbiavimo vykdant projektą „Mobilioji programėlė PAUZĖ: širdies stiprinimas“, kurio metu sudarėme bendradarbiavimo sutartį.


2021 m. gegužės 11 d. vyko Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamas susitikimas su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus pareigūnėmis, dirbančiomis Tauragės rajone. Susitikimo tikslas – pristatyti biuro teikiamas priklausomybės konsultanto Valdo Miliausko paslaugas. Susitikimas vyko nuotoliniu būdu naudojan Zoom platformą.


2021 m. balandžio 27 d. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo pasitarimą su Tauragės rajono įstaigų specialistais dėl biuro teikiamų priklausomybės konsultanto paslaugų. Pasitarime dalyvavo specialistai iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Tauragės skyriaus, Tauragės šeimos gerovės centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Tauragės rajono savivaldybės socialinio paramos skyriaus, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijų (Gaurės, Batakių, Skaudvilės), Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio, Tauragės „Aušros“, Martyno Mažvydo progimnazijų ir korespondentė iš laikraščio „Tauragės kurjeris“. Susitikimas vyko nuotoliniu būdu naudojan Zoom platformą.


2020 m. vasario 12 d., Šikšnių kaimo bendruomenės ir Tauragės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) bendradarbiavimo sutarties pasirašymas ir planuojamų sveikatinimo veiklų įgyvendinimas, kuris vyks Biure. Dalyvauja Biuro direktorė Daiva Genienė ir Šikšnių kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Plauškienė.


2020 m. vasario 11 d., susitikimas, su Tauragės bendruomenės pareigūnėmės, skirtas aptarti planuojamus sveikatinimo projektus, kuriuose vystysime tarpinstitucinę partnerystę, kuris vyks Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (toliau – Biuras). Dalyvauja Biuro direktorė Daiva Genienė, biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai ir Tauragės bendruomenės pareigūnės Raimonda Žvynakienė ir Judita Sadauskytė. 


2020 m. sausio 28 d. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (toliau – Biuras) vyks trišalės sutarties, dėl savanoriško darbo Tauragės visuomenės sveikatos biure (VSB), pasirašymas. Dalyvauja Biuro direktorė Daiva Genienė, Tauragės atviros jaunimo erdvės atstovas Laurynas Kryžauskas ir savanorė Gustė Nairanauskaitė. 


2019 m. balandžio 4 d. 15.00 val. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) iniciatyva planuojamas 3 institucijų pasitarimas dėl Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo, kuris vyks Biure. Dalyvauja Biuro, Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus (Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybių teritorijose) ir Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro specialistai.


2018 m. rugpjūčio 21 d. 15.30 val. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure planuojamas posėdis su Tauragės rajono sporto srityje veikiančių įstaigų atstovais dėl #BEACTIVE Europos sporto savaitės, kurią inicijuoja Europos Komisija ir nacionalinis koordinatorius Lietuvoje - Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. Prie šios iniciatyvos trečius metus iš eilės prisijungia Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviesdamas valdžios instutucijas, sportinius judėjimus, pilietinės visuomenės organizacijas bei verslininkus bendradarbiauti organizuojant fizinio aktyvumo veiklas Tauragės rajone.


2018 m. balandžio 26 d. 14.00 val. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva planuojamas susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento ir Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakingais darbuotojais aktualiais mokinių mitybos klausimais. 


2017 m. rugpjūčio 31 d. 14 val. planuojamas susitikimas dėl „Būk aktyvus bet kokiu oru“ fizinio aktyvumo savaitės organizavimo.
 #BEACTIVE Europos sporto savaitė – tai Europos Komisijos iniciatyva, propaguojanti sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Šiemet Lietuvoje ši savaitė minima rugsėjo 23–30 d. 
Visuomenės sveikatos biuras antrus metus iš eilės inicijuoja fizinio aktyvumo savaitę „Būk aktyvus bet kokiu oru“ ir kviečia sporto bei fizinio aktyvumo skatinimo veiklą vykdančias įstaigas, organizacijas, NVO ir privačius asmenis bei entuziastus bendradarbiauti bei prisijungti, organizuojant veiklas Tauragės rajone.