Veiklos sritys

Veiklos sritys
Atnaujinta: 2024-06-27

Pagrindinis Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos sritys:

  1. VIsuomenės sveikatos stebėsena;
  2. Visuomenės sveikatos stiprinimo tikslas – ​vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius. Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas bei įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei socialinių partnerių įtraukimas, vykdančių sveikatinimo veiklą.

Svarbiausios veiklos kryptys:

  • Sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija;
  • Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika;
  • Ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo mokymai;
  • Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;
  • Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika;
  • Užkrečiamųjų ligų profilaktika;
  • Neinfekcinių ligų profilaktika.

       3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Prioriterinės veiklos:

                             

 

        4. Kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.