Įgyvendinami projektai

Projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“

2023-01-09

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais (Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru) vykdo projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“, kuris įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis. Bendra projekto vertė – 259 089,60 eurai, iš kurios 220 226,15 eurų sudaro Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir 38 863,45 eurų – EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

     

Projekto tikslas – teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą projekte numatytų savivaldybių teritorijose (Plungės, Mažeikių, Tauragės).

Siekiant projekte numatytojo tikslo jaunimui (14–29 m.) yra teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichikos sveikatą, prisidedama prie sveikos gyvensenos įpročių skatinimo, siekiant sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas.

Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – jaunimas (14–29 m.)., o netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – tai su tiksline grupe susiję asmenys – artimos aplinkos nariai (tėvai, broliai, seserys, kiti giminaičiai). Taip pat šią grupę plačiąja prasme sudaro visa visuomenė, kadangi investicijos į jaunimo sveikatos būklės gerinimą, ligų prevenciją formuoja sveikesnę visuomenę, mažina naštą sveikatos apsaugos sistemai ir ugdo bendrus sveikos gyvensenos įpročius.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Projekto viešinimo renginių organizavimas ir internetinės svetainės sukūrimas viešinimui. Atliekamas JPSPP koordinacinio centro (KC) patalpų sutvarkymas ir aprūpinimas įranga sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui.
  • Vykdoma JPSPP KC plėtra siekiant įdiegti aštuonis pagalbos jaunimui, susijusios su sveikatos problemomis, algoritmus. Daugiau informacijos apie algoritmus rasite: http://sveikatostinklas.lt/algoritmai/ . JPSPP KC už algoritmų diegimo vykdymą yra atsakingas JPSPP koordinatorius, kuris vykdo veiklos koordinavimą ir atvejo vadybos funkcijas bei psichologas teikiantis tiesiogines jaunimo konsultacijas.
  • Diegiamo modelio efektyvumui užtikrinti projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojami ir vykdomi tarpinstitucinio bendradarbiavimo mokymai su jaunimu ir sveikata susijusių organizacijų ir institucijų darbuotojams.
  • Taip pat šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojami ir vykdomi jaunimo sveikatą stiprinantys užsiėmimai, siekiant išmokyti 14–29 m. jaunimą susidoroti su stresu, psichologinėmis problemomis, įveikti žalingus įpročius ir paskatinti sveikai gyventi. Mokymų ciklai jaunimui bus vykdomi aštuoniomis skirtingomis temomis:

1. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija;

2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;

3. Alkoholio vartojimo prevencija;

4. Depresijos prevencija;

5. Savižudybių ir savižalos prevencija;

6. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija;

7. Seksualinio smurto prevencija;

8. Valgymo sutrikimų prevencija.

Laukiami rezultatai – išsaugota gera Tauragės rajono savivaldybės 14–29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė bei įdiegtas ir sklandžiai funkcionuojantis JPSPP modelis, kurie tiesiogiai prisidės prie 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ srities.

Projekto pradžia: 2021-03-18

Projekto pabaiga: 2023-03-20

Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą galite rasti: internetinėse svetainėse https://www.sveikatostinklas.lt/, http://www.tauragesvsb.lt/ , https://www.pagalbajaunimui.lt/ (JPSPP projekto internetinė svetainė) bei socialinų tinklų „Facebook“ – Tau, jaunime ir „Instagram“ – Tau_jaunime puslapiuose.

                                                 

JPSPP KC įsikūręs Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, kuriame dirba jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinatorė.

Galite kreiptis į JPSPP koordinatorę nemokamai ir konfidencialiai konsultacijai dėl su sveikata susijusių klausimų:

  • Rašykite asm. žinute „Facebook“ – „Tau, jaunime“ arba el. paštu – raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt
  • Skambinkite tel. 8 607 74 691.
  • Susitikime – Prezidento g. 7, Tauragė (Tauragės visuomenės sveikatos biuras).

 

KARTU IEŠKOKIME ATSAKYMŲ Į IŠKILUSIUS KLAUSIMUS IR SPRĘSKIME ATSIRADUSIAS PROBLEMAS.

BENDRAUKIME IR BENDRADARBIAUKIME DĖL JŪSŲ SVEIKATOS IR GEROVĖS!

 

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą ir teikiamas paslaugas (registraciją psichologo ar JPSPP koordinatorės konsultacijai bei nemokamas, greitesnes ir konfidencialias asmens sveikatos priežiūras paslaugas „žaliajį koridorių“) gali suteikti atsakingas asmuo – JPSPP koordinatorė tel. 8 607 74 691.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie Tauragės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamą projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“ 2022 m. gruodžio 2 d. laikraštyje „Tauragės žinios“. Skaityti galima ir čia: https://www.taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2022/12/jaunimo-bedas-spresti-padedanti-raminta-tyla-ne-visada-gera-byla-18117?fbclid=IwAR0zN8ZkQeqChu1keiflzZhwLkwKxAOa2tdQRA4GBJl0Gnapk4A66x3FVSY  

 

Apie Tauragės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamą projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“ ir teikiamas psichologo konsultacijas 14-29 m. jaunimui 2023 m. sausio 13 d. laikraštyje „Tauragės žinios“. Skaityti galima ir čia: http://taurageszinios.lt/naujienos/sveikata/2023/01/teikia-psichologo-konsultacijas-18382?fbclid=IwAR03TgMFrXSg0hCNkgVvOFeLAaYvs8GsBeJvaKU8rJSQ5LB5p59kNz0WqzI