Naujienos

2022 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimas

2022-04-01

Informuojame, kad 2022 m. balandžio – birželio mėnesiais visoje Lietuvoje, taip pat ir Tauragės rajono savivaldybėje, atliekamas antrasis suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kurio metu apklausiami vyresni nei 18 m. gyventojai. Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, organizuoja ir vykdo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai: Neringa Šlepavičienė, Karolina Preikšaitienė, Raminta Lešinskaitė, Indrė Šegždienė, Marius Trajanauskas, kurie apklausos metu pateiks asmens tapatybės dokumentą.

Anketinė apklausa vykdoma gyventojų namuose: Tauragėje, Skaudvilėje ir Žygaičių, Gaurės, Lauksargių, Mažonų, Batakių seniūnijose. Apklausa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais. Iš viso bus apklaustas 421 gyventojas.

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus.

Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleis esamą suaugusiųjų gyvensenos situaciją Tauragės rajono savivaldybėje ir Lietuvoje. Po 4 metų bus atliekami pakartotiniai tyrimai, leisiantys stebėti suaugusiųjų gyvensenos rodiklių pokyčius ir taikyti mokslu paremtas intervencijas.

Kviečiame dalyvauti tyrime, nes mums svarbi Jūsų nuomonė.